top of page

Prepare elèv yo pou sètifikasyon

  CFA asire w ke ou gen ase resous pou sipòte nou

kandida ki gen eksperyans sou entènèt yo gen siksè

Plan tès yo

Gid etid

Tès pratik

Kontni entèaktif

Focused Review® ratrapaj sou entènèt

Etid ka

Smiling Student Sitting At Desk
Social Distance in Office
Working on Laptop

Distans sosyal nan yon kote PSI                                                                       Live Remote Proctoring

Sant Tès Twazyèm Pati  PSI Mizajou

 

PSI ap kontinye kontwole dènye devlopman ki asosye ak pwopagasyon mondyal COVID-19 la. Depi nan konmansman an nan epidemi an, yo te swiv pwosedi sekirite strik nan liy ak direktiv federal, eta ak lokal yo ansanm ak direktiv yo bay nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) osi byen ke Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS).

 

Apati 23 jen 2020, PSI kounye a gen plis pase 98% sant tès li posede ak opere yo louvri. PSI afiche lis sit ouvè yo sou sit entènèt yo.

bottom of page