top of page
IMG-4580.jpg

ANTRE EKIP LA

Nou Ofri

 • Orè fleksib ki anfòm fòm ou ak orè okipe.

 • Travay a tan pasyèl ak aplentan disponib.

 • Peye konpetitif ki baze sou kalifikasyon yo.

 • Pa gen eksperyans ki nesesè. Fòmasyon ki disponib.

 • Benefis, bonis, ak opòtinite biznis!

Benefis & Konpansasyon

Isit la nan Care For All nou kwè epi baze anplwaye nou yo sou de mo enpòtan.  

  

Peye & Apresye
 

Nou pa vin tounen moun nou ye lè nou bati piramid. Nou se yon fanmi ki renmen bay ak kè nou ak anplwaye nou yo ak kliyan yo apresye panse sa a sensè. 
 

We're Hiring

APLIKASYON TRAVAY

Tanpri ranpli fòm ki anba a.

InteractiveExperience

KÒD etik

Kòm yon pwofesyonèl sètifye ak/oswa lisansye, mwen gen yon devwa pou:

 • Sèvi ak pi bon efò mwen pou amelyore sosyete a, pwofesyon an, ak manm yo nan pwofesyon an.

 • Defann estanda pwofesyonèl yo epi ou dwe onèt nan tout entèraksyon pwofesyonèl.

 • Kontinye aprann, aplike, ak avanse konesans ak konpetans syantifik ak pratik, rete ajou sou dènye rechèch la ak aplikasyon pratik li yo.

 • Patisipe nan aktivite ki kontribye nan amelyorasyon sante pèsonèl, sosyete nou an, ak amelyorasyon endistri sante alye yo.

 • Kontinyèlman aji nan pi bon enterè piblik la an jeneral.

 • Pwoteje ak respekte diyite ak vi prive tout kliyan yo.

bottom of page