top of page
Lecture Hall Tutor
44884403_1475617802582180_5330886332321366016_n.jpeg
7.png

Medikal
Asistan 

Ranpli travay administratif ak klinik nan biwo doktè, lopital, ak lòt etablisman swen sante

7.png

Teknoloji Swen Pasyan

Bay sèvis swen ki afekte dirèkteman konfò yon pasyan epi sipòte lòt pwofesyonèl swen sante yo.

8.png

Flebotomi
Teknoloji

Manm ekip kritik nan lopital, laboratwa dyagnostik ak sant donatè san.

7.png

Faktirasyon & Kodaj
Espesyalis

Laison ant biwo medikal la ak konpayi asirans pa jere reklamasyon asirans, fakti, ak peman.

6.png

Teknisyen famasi 

Travay kole kole ak famasyen yo pandan y ap lokalize, distribye, anbalaj, epi mete etikèt sou medikaman yo preskri.

SÈTIFIKASYON DISPONIB

Rankontre enstriktè nou yo

Enskri pou yon klas JODIA!

PCT Classes
Phlebotomy Tech
Medical Assistant

AKREDITASYON

Yo bay kou Care For All atravè baz done National Healthcareer Association. Li se youn nan pi gwo sètifikasyon ak founisè edikasyon kontinyèl. National Healthcareer Association travay ak enstitisyon fòmasyon sante, lopital, sendika, ak Depatman Defans Etazini atravè DANTES; li te apwouve plis pase 2400 kote fòmasyon/tès atravè peyi Etazini ak nan plizyè peyi. Jwenn ak kenbe sètifikasyon ou se yon endikasyon vre nan Care For All pwouve kapasite pou bay sètifikasyon kalite nan endistri swen sante a ak nan lavni.

“Egzamen sètifikasyon NHA yo akredite atravè Komisyon Nasyonal pou Ajans Sètifikasyon yo (NCCA). NCCA bay akreditasyon pou pwogram sètifikasyon pwofesyonèl oswa pèsonèl.”

Care For Staffing - Savannah, GA (5).png
bottom of page